Czym jest fotowoltaika   ?

Instalacja fotowoltaiczna służy pozyskiwaniu energii ze słońca w sposób bezpieczny i bezawaryjny przez 365 dni w roku. Moduły fotowoltaiczne tworzą napięcie tylko wtedy gdy pada na nie światło. Obecnie to najskuteczniejsze, ekologiczne rozwiązanie do produkcji energii elektrycznej. Pozwala na niezależność energetyczną i optymalizację kosztów stałych. Dzięki instalacji fotowoltaicznej uzyskujemy prąd elektryczny – czystą energię, którą możemy wykorzystać w dowolny sposób (ogrzewanie domu, podgrzewanie wody, konsumpcja codzienna prądu). To po prostu darmowe i ogólnodostępne źródło energii.

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych:

ON – GRID – najbardziej popularna , podłączona jest do sieci energetycznej zakładu energetycznego, która pełni rolę magazynu. Umożliwia bieżące korzystanie z prądu i odsprzedaż jego nadwyżek w ciągu całego roku. W tym systemie energia wyprodukowana, przekształcona zostaje na prąd przemienny przez inwerter.

OFF-GRID – instalacja nie jest podłączona do sieci energetycznej. Rolę magazynu energii pełną akumulatory. Wyprodukowana energia magazynowana jest w akumulatorach. Wykorzytujemy ją w chwili gdy bieżąca produkcja z instalacji nie zaspakaja potrzeb energetycznych w danym momencie w domu.

HYBRYDOWA – jest to połączenie dwóch systemów – ON-GRID i OFF-GRID. 

Co składa się na ofertowany przez nas zestaw fotowoltaiczny:

  • Panele fotowoltaiczne
  • Inwerter sieciowy
  • Konstrukcja montażowa na dach
  • Okablowanie
  • Zabezpieczenia AC i DC
  • Przewód solarny
  • Instalacja odgromowa
  • Zgłoszenie instalacji do Zakładu Energetycznego