Ile będą wynosić opłaty za prąd przy sprawnej instalacji fotowoltaicznej?

Jak obniżyć rachunki za prąd? Według nas najlepsza metoda to fotowoltaika. Jednakże, wbrew powszechnej opinii, panele fotowoltaiczne nie obniżają rachunków za prąd do zera. Ile zatem płacą za prąd właściciele paneli słonecznych?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć, z jakich elementów składa się cena prądu oraz jak wygląda wymiana energii czynnej pomiędzy instalacją fotowoltaiczną i energetyką.

Panele fotowoltaiczne, a opłaty stałe i akcyza

Kupując prąd, nie płacimy wyłącznie za samą energię czynną, napędzającą urządzenia w naszym domu. Na rachunki za prąd składają się również opłaty stałe oraz dodatki do energii czynnej, a część z tych opłat dotyczą również prosumentów.

alt-here

Energia czynna: 42%
Prąd napędzający urządzenia elektryczne. Energia czynna odpowiada mocy produkowanej przez panele fotowoltaiczne.

VAT: 23%

Akcyza: 1%
Prosumenci ponoszą jej koszt, mimo że sami produkują swoją energię.

Pozostałe koszty: 34%
Składnik stały stawki sieciowej, koszty przesyłu energii, marża dystrybutora, opłata jakościowa itp. Prosumenci płacą za składnik stały oraz opłatę przejściową i abonament.

Omówmy te opłaty dzieląc je na te związane z ilością zużytego fizycznie prądu oraz te związane z samym faktem podłączenia do sieci energetycznej. Niektóre z tych opłat są ustalane przez Urząd Regulacji Energetyki, a niektóre przez poszczególnych dystrybutorów.

Płacąc opłaty stałe nie płacisz za energię, a za samą strukturę, która tę energię dostarcza. To koszt utrzymania linii energetycznych, transformatorów itp. Opłaty stałe nie zależą od ilości pobranej mocy – czyli płacisz nawet wtedy, gdy produkujesz dużo więcej prądu, niż zużywasz. Wśród opłat stałych należy wymienić:

  • Składnik stały stawki sieciowej – Związany z kosztami utrzymania i rozwoju sieci elektroenergetycznych. Opłacane przez prosumenta
  • Opłata przejściowa – związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych. Opłacane przez prosumenta
  • Abonament (lub koszty manipulacyjne, opłata handlowa itp.) – opłata sprzedawcy prądu, niezatwierdzana urzędowo. Związane z kosztami spisania licznika. Opłacane przez prosumenta

Dodatki do energii czynnej to wszystkie dodatkowe koszty, których wysokość jest zależna od ilości pobranej energii elektrycznej.

  • Składnik zmienny stawki sieciowej – związany z kosztem dystrybucji energii elektrycznej
  • Stawka jakościowa – związana z kosztami utrzymania odpowiednich parametrów energii (przede wszystkim częstotliwości)
  • Opłata OZE – na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, na przykład na przyłączenie Twojej nowej instalacji do sieci i na Twój nowy licznik dwukierunkowy.
  • Akcyza – pieniądze dla budżetu państwa związane m.in. ze sprzedażą paliw i energii. Mimo, że Prosument nie płaci, gdy odbiera energię oddaną wcześniej energetyce, to płaci podatek akcyzowy od tej energii. Opłacane przez prosumenta

Oprócz tego sprzedaż energii jest obłożona podatkiem VAT równym 23%. Więcej informacji na temat składników ceny prądu znajdziesz w odpowiednim objaśnieniu Urzędu Regulacji Energetyki.

Rachunki przy odpowiednio dobranej instalacji

Jeśli instalacja jest odpowiedniej wielkości i prosument produkuje tyle samo, lub minimalnie więcej energii niż pobiera, koszty stałe i akcyza nie powinny generować kosztów wyższych niż 200 złotych rocznie

Moc instalacji mniejsza od zapotrzebowania, a rachunki za prąd

Prosument może też płacić rachunki za prąd, jeśli jego instalacja nie pokrywa w pełni jego potrzeb. Może być to zgodne z planem, ale może też wynikać z błędnych obliczeń lub wzrostu zapotrzebowania. Przeanalizujmy przykładowe sytuacje.

Panele fotowoltaiczne z czasem tracą swoją wydajność. Ten spadek efektywności określony jest w gwarancji na uzysk. Standardowe panele fotowoltaiczne po 25 latach pracują z mocą równą 80% mocy początkowej. Instalacja, która początkowo całkowicie zaspokaja potrzeby domu, może z biegiem lat okazać się niewystarczająca.

Rodzina się powiększa, a każdy chce mieć swój telewizor. Ceny gazu rosną i dom przestawia się na ogrzewanie elektryczne. Może być wiele powodów zwiększenia zapotrzebowania na prąd, a gdy tak się stanie prosument zapłaci za dodatkowe kWh. Stąd dobrym rozwiązaniem może okazać się postawienie instalacji „na wyrost”.

Niektórzy specjalnie projektują instalację, która nie pokrywa w całości potrzeb domu. Zwykle wynika to z ograniczeń dostępnego miejsca lub budżetu. W takiej sytuacji mniejsza część energii staje się nadwyżką oraz nigdy nie zdarza się sytuacja, że jakaś część energii nie jest w ogóle wykorzystana. Tak „przykrótka” instalacja zwraca się szybciej od instalacji skrojonej na wymiar, ale nie pozwala na zmaksymalizowanie zysków.

Michał Jarosz • Specjalista ws fotowoltaiki

https://fotowoltaikaonline.pl/

Podobne posty